Opłaty

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Łódzkiego WOPR nr 01/03/2007 od dnia 01.04.2007 wszelkie wpłaty z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu, szkoleń, weryfikacji uprawnień ratowniczych, wydawania dokumentów przez stowarzyszenie dokonywane powinny być poprzez wpłatę na konto bankowe:

ADRESAT:
Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17

NUMER KONTA:
PKO BP Oddział I w Łodzi Al. Kościuszki 15
29 1020 3352 0000 1402 0088 4395

TYTUŁ PRZELEWU:
imię i nazwisko osoby, której wpłata bezpośrednio dotyczy
rodzaj opłaty (np. opłata za kurs Młodszego Ratownika WOPR, składka członkowska za rok 2010, składki za lata 2005-2010, opłata za weryfikację, opłata za wydanie nowej legitymacji, opłata za  plastikowy kartę identyfikacyjną ratownika)

UWAGA!!!
Bez powyższych danych powstaną trudności w ustaleniu od kogo i z jakiego tytułu wpłynęły środki. Dokładne opisanie przelewu leży w interesie osoby wpłacającej. Osoby, oczekujące wystawienia rachunku proszone są o dostarczenie danych niezbędnych do jego wystawienia (osoba lub firma, adres, NIP) w terminie 4 dni od wpłaty.

Przykładowe wysokość opłat:
1. Roczna składka członkowska 50,00
2. Weryfikacja stopnia Ratownika WOPR – raz na 3 lata 36,00
3. Wydanie plastikowej karty identyfikacyjnej ratownika 40,00
4. Wydanie nowej legitymacji członka WOPR 50,00
5. Cena „Karty – już pływam” 15,00
6. Cena „Karty pływackiej” 25,00
7. Cena „Specjalnej karty pływackiej” 40,00

Przychodząc do siedziby WOPR prosimy przynieść ze sobą potwierdzenie dokonanej wpłaty (w przypadku przelewów przez internet wydrukowanej strony z potwierdzeniem przelewu)

Dziękujemy!